Lộ trình học tập

Lộ trình 1
 • Chương trình Quốc gia
 • Chương trình quốc tế Cambridge (CAIE)
 • Học sinh đạt điều kiện đầu vào
Lộ trình 2
 • Chương trình Quốc gia
 • Chương trình Tiếng Anh Cambridge nâng cao (ESL+) 
Lộ trình 3
 • Chương trình Quốc gia
 • Chương trình Tiếng Anh tăng cường (IEP)
Chương trình học
 • Chương trình cốt lõi: theo Chương trình Bộ GD&ĐT Việt Nam
 • Chương trình Quốc tế Cambridge (CAIE) (13-16 tiết/tuần): học hoàn toàn bằng tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, gồm các môn: tiếng Anh, Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, v.v.
 • Chương trình phát triển, mở rộng bao gồm: Kỹ năng lãnh đạo bản thân - Leader in Me, Nghiên cứu khoa học, Tin học quốc tế, Thể chất Nhật Bản, Phát triển trách nhiệm Xã hội, Phát triển Thẩm mỹ - Âm nhạc
Chuẩn đầu ra

Lớp 6-9

 • Bằng tốt nghiệp THCS của Bộ GD&ĐT
 • Chứng chỉ Cabridge IGCSE (năm thứ nhất)
 • Chứng nhận hoàn thành Cambridge Lower Secondary Checkpoint (lớp 8)
 • Năng lực tiếng Anh tương đương Chứng chỉ tiếng Anh 5.5 - 6.0
 • Chứng chỉ Tin học quốc tế IC3 GS6 

Lớp 1-5

 • Chứng chỉ hoàn thành chương trình Tiểu học của Bộ GD&ĐT
 • Chứng nhận hoàn thành Cambridge Primary Checkpoint
 • Chứng chỉ Tin học quốc tế IC3 Spark 

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 

 • Tăng cường trải nghiệm, thực nghiệm, sáng tạo, ứng dụng các kỹ năng tự học trên nền tảng CNTT 
 • Dạy học theo dự án được chú trọng
 • Học sinh được đặt vào trung tâm của mọi hoạt động học tập
Chương trình học
 • Chương trình cốt lõi: theo Chương trình Bộ GD&ĐT Việt Nam
 • Chương trình tiếng Anh Cambridge nâng cao (ESL+) (12 tiết/tuần): tăng cường tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, gồm các môn: tiếng Anh, Nghiên cứu xã hội và Khoa học
 • Chương trình phát triển, mở rộng bao gồm: Kỹ năng lãnh đạo bản thân - Leader in Me, Nghiên cứu khoa học, Tin học quốc tế, Thể chất Nhật Bản, Phát triển trách nhiệm Xã hội, Phát triển Thẩm mỹ - Âm nhạc
Chuẩn đầu ra

Lớp 6-9

 • Bằng tốt nghiệp THCS của Bộ GD&ĐT
 • Năng lực tiếng Anh tương đương Chứng chỉ IELTS 5.0 - 5.5
 • Chứng chỉ Tin học quốc tế IC3 GS6 

Lớp 1-5

 • Chứng chỉ hoàn thành chương trình Tiểu học của Bộ GD&ĐT
 • Năng lực tiếng Anh tương đương Chứng chỉ Cambridge Starters - Movers - Flyers
 • Chứng chỉ Tin học quốc tế IC3 Spark 

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 

 • Tăng cường trải nghiệm, thực nghiệm, sáng tạo, ứng dụng các kỹ năng tự học trên nền tảng CNTT 
 • Dạy học theo dự án được chú trọng
 • Học sinh được đặt vào trung tâm của mọi hoạt động học tập
Chương trình học
 • Chương trình cốt lõi: theo Chương trình Bộ GD&ĐT Việt Nam
 • Chương trình tiếng Anh tăng cường (IEP): 7-8 tiết/tuần, 2-3 tiết với giáo viên nước ngoài
 • Chương trình phát triển, mở rộng bao gồm: Kỹ năng lãnh đạo bản thân - Leader in Me, Nghiên cứu khoa học, Tin học quốc tế, Phát triển trách nhiệm Xã hội, Phát triển Thẩm mỹ - Âm nhạc
Chuẩn đầu ra

Lớp 6-9

 • Bằng tốt nghiệp THCS của Bộ GD&ĐT
 • Năng lực tiếng Anh tương đương Chứng chỉ IELTS 4.5 - 5.0
 • Chứng chỉ Tin học quốc tế IC3 GS6 

Lớp 1-5

 • Chứng chỉ hoàn thành chương trình Tiểu học của Bộ GD&ĐT
 • Năng lực tiếng Anh tương đương Chứng chỉ Cambridge Starters - Movers - Flyers 
 • Chứng chỉ Tin học quốc tế IC3 Spark 

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 

 • Tăng cường trải nghiệm, thực nghiệm, sáng tạo, ứng dụng các kỹ năng tự học trên nền tảng CNTT 
 • Dạy học theo dự án được chú trọng
 • Học sinh được đặt vào trung tâm của mọi hoạt động học tập