Quy định Thu - Hoàn phí

1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Học phí là tiền học cho chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT và chương trình phát triển chính khóa, được quy định cụ thể theo năm học và không vượt quá thời gian chương trình học theo quy định của Bộ GD&ĐT, đã bao gồm phí Chương trình kỹ năng sống “Leader in Me”, chi phí hoạt động bán trú. Chưa bao gồm khóa hè tự chọn, các hoạt động ngoại khóa, các loại phí khác & phí thuộc đơn vị thứ 3 theo nhu cầu của Cha mẹ học sinh/ Người giám hộ.
 • Học phí & chính sách ưu đãi sẽ được thông báo với Cha mẹ học sinh/ Người giám hộ hằng năm trước khi trường công bố chỉ tiêu tuyển sinh và thời gian nhập học.
 • Cha mẹ học sinh/ Người giám hộ cần hiểu rõ trách nhiệm hoàn tất phí và thời hạn thanh toán của mình. Việc thông báo nhắc nhở của Nhà trường vì một lý do nào đó không đến được với Cha mẹ học sinh/ Người giám hộ không đồng nghĩa với việc trì hoãn trách nhiệm chi trả các khoản phí cho học sinh theo quy định.
 • Trường hợp học sinh đóng học phí và các khoản phí trễ hơn thời gian quy định, Cha mẹ học sinh/ Người giám hộ làm đơn gia hạn và có xác nhận của đại diện Ban Giám hiệu. Cha mẹ học sinh/ Người giám hộ gia hạn không quá 01 lần trong năm học, thời gian mỗi lần gia hạn không quá 30 ngày kể từ ngày cuối của hạn đóng phí theo từng đợt. Nếu trong trường hợp chậm đóng sau thời hạn quy định mà không có đơn xin gia hạn được duyệt, Nhà trường sẽ ngưng cung cấp dịch vụ, được căn cứ theo các quy định hoặc thỏa thuận hiện hành để xử lý phù hợp. 
 • Đối với trường hợp đóng học phí, các khoản phí có áp dụng các ưu đãi khác và chiết khấu thanh toán cùng lúc, mức phí được áp dụng theo trình tự: Áp dụng chiết khấu thanh toán theo gói đóng trên biểu phí trước sau đó áp dụng chính sách ưu đãi khác và chỉ áp dụng một (01) chính sách cao nhất. Học sinh không được hưởng ưu đãi/ chiết khấu nếu đóng sau thời gian hiệu lực chính sách đã thông báo hoặc không đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng ưu đãi/ chiết khấu cho các đợt đã và đang học.
 • Học phí và các khoản phí chỉ được thanh toán thông qua chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của trường được công bố.
 • Các vấn đề liên quan đến phí và quy định thu hoàn phí chỉ có Bộ phận kế toán, Bộ phận Tuyển sinh & Chăm sóc khách hàng và Ban Giám hiệu trao đổi với Cha mẹ học sinh/ Người giám hộ, CB-GV-NV khác không thực hiện chức năng này.
 • Tất cả sự cố mất mát liên quan đến tiền học do không thực hiện đúng quy định này sẽ không thuộc phạm vi trách nhiệm của Nhà trường. Học phí và các khoản phí sẽ không được hoàn trả đối với trường hợp vắng học không phép hoặc các trường hợp không đủ điều kiện hoàn phí. Việc hoàn trả (nếu có) được quy định cụ thể theo các nội dung bên dưới văn bản này.

 

2. QUY ĐỊNH PHÍ GHI DANH (chỉ áp dụng học sinh mới)
 • Phí ghi danh được đóng sau khi nhà trường có thông báo chỉ tiêu tuyển sinh. Việc hoàn tất khoản phí này chưa được coi là Trường chấp nhận học sinh vào học cho đến khi học sinh đạt đủ điều kiện năng lực đầu vào theo lộ trình học tập tương ứng và hoàn tất các thủ tục hồ sơ theo quy định.
 • Học sinh bảo lưu quay trở lại học, thời gian không quá 12 tháng (kể từ ngày bảo lưu) thì không cần nộp thêm khoản này. 
 • Học sinh chuyển cấp học, chuyển trường trong bất kỳ trường nào thuộc Tập đoàn Giáo dục IGC khi chuyển lên cấp học lớn hơn hoặc chuyển trường đều được miễn phí này.
 • Khoản phí này không được hoàn trả hay chuyển nhượng trong mọi trường hợp, có giá trị 12 tháng kể từ ngày đóng phí và khi học sinh nhập học phải đóng các khoản chênh lệch (nếu có).
3. QUY ĐỊNH PHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẦU VÀO
 • Phí đánh giá năng lực đầu vào được đóng khi học sinh đăng ký xếp lớp các chương trình yêu cầu đánh giá năng lực (IEP, ESL, CAIE).
 • Học  sinh chuyển cấp học, chuyển trường trong bất kỳ trường nào thuộc Tập đoàn Giáo dục IGC khi chuyển lên cấp học lớn hơn hoặc chuyển trường đều được miễn phí này.
 • Khoản phí này không được hoàn trả hay chuyển nhượng trong mọi trường hợp.
4. QUY ĐỊNH HỌC PHÍ
 • Học phí được tính trọn năm học, có thể thay đổi theo từng năm nhưng cam kết không vượt quá 10% mức đã công bố năm trước đó trong cùng cấp học.
 • Thời hạn nộp học phí được quy định như sau:

a. Đối với học sinh mới:

 • Thực hiện đóng học phí trong vòng 5 ngày từ ngày nhận thư báo nhập học của Nhà trường.
 • Học sinh nhập học mới trong vòng 30 ngày (kể cả ngày nghỉ Lễ, Tết theo Quy định) kể từ ngày đợt học bắt đầu sẽ đóng 100% học phí của đợt học đó. Học sinh nhập học từ sau 30 ngày kể từ ngày đợt học bắt đầu sẽ đóng 60% học phí của đợt học đó.

b. Đối với học sinh đang theo học:

 • Học phí được quy định thu trọn năm bằng 02 hình thức:

- Theo gói 2 đợt, 3 đợt & cả năm: đóng theo thông báo để chiết khấu thanh toán. Trường hợp Cha mẹ học sinh/ Người giám hộ đóng sau thời gian quy định sẽ không được hưởng chính sách ưu đãi này.

- Theo học phí từng đợt:

Đợt 1: Đóng trước ngày 10/08 hàng năm

Đợt 2: Đóng trước ngày 10/10 hàng năm

Đợt 3: Đóng trước ngày 25/12 hàng năm

Đợt 4: Đóng trước ngày 10/03 hàng năm

5. HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA THEO NHU CẦU
 • Bao gồm toàn bộ phí đóng cho các hoạt động ngoài chương trình chính khóa: luyện thi, phụ đạo, nâng cao, câu lạc bộ đội nhóm và các hoạt động khác.
 • Nhà trường sẽ công bố mức thu trước khi thực hiện, việc Cha mẹ học sinh/ Người giám hộ đăng ký được hiểu là Cha mẹ học sinh/ Người giám hộ đã lựa chọn chương trình tự chọn theo thỏa thuận hai bên.
 • Hoạt động ngoại khoá theo nhu cầu được quy định thu theo thông báo của Nhà trường.
6. ĐỒNG PHỤC, TRANG THIẾT BỊ HỌC TẬP
 • Đây là khoản thu được công bố chi tiết danh mục và mức giá hằng năm, bao gồm: tiền mua sách, giáo trình, công cụ dụng cụ, phần mềm ứng dụng, đồng phục, ấn phẩm... phục vụ công tác học tập của học sinh.
7. XE ĐƯA RƯỚC
 • Nhà trường tổ chức xe đưa rước theo nhu cầu của phụ huynh, xe thực hiện đón/trả tại những trạm cố định.
 • Dịch vụ xe đưa rước chỉ được đảm bảo khi phụ huynh hoàn tất việc đóng phí và Nhà trường sắp xếp được tuyến xe phù hợp với việc đăng ký của học sinh.
 • Phí xe đưa rước được quy định đóng trọn tháng đối với học sinh đang sử dụng dịch vụ.
 • Đối với trường hợp học sinh đăng ký mới, phí xe đưa rước của tháng đầu tiên sẽ tính theo số ngày thực tế của tháng đó.
 • Học sinh ngưng sử dụng dịch vụ phải báo 03 ngày trước khi bắt đầu tháng mới.
 • Học sinh thay đổi lộ trình phải báo 03 ngày trước khi bắt đầu tháng mới và đóng thêm chi phí phát sinh (nếu có).
 • Phí dịch vụ xe đưa rước có thể thay đổi trong năm học nếu có biến động lớn trên thị trường về giá xăng dầu và sẽ được Nhà trường thông báo đến phụ huynh 30 ngày trước khi áp dụng.
 • Khoản phí này chỉ được hoàn trả đối với trường hợp rút hồ sơ được quy định trong mục (10) hoặc chỉ chuyển nhượng trong trường hợp anh chị em ruột cùng trạm đưa đón.
8. PHÍ THUỘC ĐƠN VỊ THỨ 3
 • Nhằm tạo điều kiện cho học sinh trong hoạt động chung, Trường sẽ linh động hỗ trợ thu hộ - chi hộ phí từ đơn vị thứ 3 đối với các nội dung sau:

+ Phí dự thi và cấp chứng chỉ như: MOS, IELTS, KET, PET...

+ Phí theo yêu cầu đơn vị quản lý chương trình Quốc tế Cambridge (theo nhu cầu CMHS).

+ Phí chương trình The Duke of Edinburgh’s International Award Scheme.

+ Phí theo yêu cầu Nhà nước: bảo hiểm y tế...

+ Các loại phí khác phát sinh theo nhu cầu đề xuất của Cha mẹ học sinh/ Người giám hộ.

 • Đơn giá và thời điểm thu các loại phí này tùy thuộc vào yêu cầu đơn vị thứ 3 và sẽ được thông báo đến Cha mẹ học sinh/ Người giám hộ trước khi thực hiện.
9. QUY ĐỊNH KHI HỌC SINH NGHỈ PHÉP/ RÚT HỒ SƠ

a. Học sinh nghỉ phép, nghỉ Lễ, Tết theo Quy định hoặc nghỉ học theo kế hoạch của Nhà Trường:

 • Các ngày nghỉ Lễ, Tết hoặc nghỉ theo kế hoạch Nhà trường (không bao gồm thứ 7 & Chủ nhật), học phí được trừ số ngày nghỉ * đơn giá hoàn phí bán trú trên thông báo từng đợt.

- Nghỉ học có phép, vắng liên tục từ 03 ngày trở lên (không bao gồm các ngày nghỉ Lễ, Tết hoặc nghỉ theo kế hoạch Nhà trường) và phải báo trước với Nhà trường ít nhất 01 ngày, được hoàn trả bằng số ngày nghỉ học có phép * đơn giá hoàn phí.
- Đơn giá hoàn phí bán trú được thể hiện trên biểu phí công bố hằng năm.
Thời gian hoàn phí bán trú: được hoàn vào đợt thu phí kế tiếp. Thứ tự ưu tiên xử lý tiền hoàn trả là: 1) Trường hợp học sinh tiếp tục học thì sẽ cấn trừ vào các loại phí phải đóng của đợt kế tiếp hoặc hoàn lại bằng tiền khi kết thúc năm học nếu đã đóng gói theo năm/ nhiều đợt; 2) Hoàn lại bằng tiền khi học sinh không tiếp tục học tại trường.

b. Học sinh chủ động xin rút hồ sơ:

 • Nhà trường chỉ giải quyết khi Cha mẹ học sinh/ Người giám hộ thông báo với Nhà trường bằng đơn ít nhất 30 ngày trước khi chính thức thôi học.
 • Nhà trường sẽ thực hiện quyết toán và hoàn phí trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm thôi học chính thức và nhận thông tin tài khoản ngân hàng của Cha mẹ học sinh/ Người giám hộ.
 • Cha mẹ học sinh/ Người giám hộ có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ công nợ học phí và các khoản phí cho đến hết đợt chính thức thôi học.
 • Nếu Cha mẹ/ Người giám hộ đóng theo gói năm/ nhiều đợt, Nhà trường sẽ truy thu số tiền chiết khấu thanh toán đã được hưởng.
 • Thời điểm chính thức thôi học được xét làm mốc quy định tính hoàn phí như sau:
  • Đối với đợt đang học, hoàn trên số ngày còn lại chưa sử dụng * đơn giá hoàn phí bán trú.
  • Đối với đợt chưa học (đã đóng học phí nhưng chưa sử dụng bất kỳ dịch vụ của đợt) mức hoàn trả sẽ thực hiện bằng 100% số tiền thực đóng của đợt chưa học
 • Hoạt động ngoại khóa theo nhu cầu: chỉ hoàn lại nếu ngày chính thức thôi học trước 05 ngày bắt đầu chương trình ngoại khóa theo nhu cầu.
 • Tiền mua sách, giáo trình, công cụ dụng cụ, đồng phục, ấn phẩm,…: chỉ hoàn lại khi đã đăng ký đóng tiền nhưng chưa được nhận hoặc chưa sử dụng sau 03 ngày kể từ ngày nhận. Riêng phí phần mềm ứng dụng không được hoàn trả trong mọi trường hợp.
 • Các khoản phí khác (nếu có) sẽ được xem xét hoàn phí tùy trường hợp.
 • Phí thuộc đơn vị thứ 3: hoàn phí (nếu có) thực hiện theo quy định của đơn vị quản lý, Nhà trường không chịu trách nhiệm nội dung này.

c. Học sinh bị buộc thôi học, đình chỉ: Trường hợp học sinh bị đình chỉ, buộc thôi học. Nhà trường sẽ thông báo đến Cha mẹ học sinh/ Người giám hộ theo quy định tùy từng trường hợp.