Học tập trực tuyến

Học tập trực tuyến
Để mang lại cho học sinh trải nghiệm học tập online tốt nhất, IGC đã đầu tư về hạ tầng công nghệ, lựa chọn Hệ sinh thái Giáo dục Microsoft với việc trang bị bộ giải pháp Microsoft Office 365 bản quyền. IGC cân nhắc dựa trên nhiều tiêu chí. Trong đó, an toàn an ninh thông tin được đặt lên hàng đầu vì không gian mạng tiềm ẩn nhiều rủi ro, và đây cũng là một trong những tiêu chí mà IGC đang thực hiện trong Dự án “Bảo vệ trẻ em – Child Safeguarding”.
Xem chi tiết