ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ YÊU NGÀNH - GIỎI NGHỀ, NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO

Với cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học tập và làm việc hạnh phúc, Trường TH-THCS IGC Bến Tre phát triển đội ngũ nhân sự yêu ngành - giỏi nghề, năng động - sáng tạo với nền tảng chuyên môn vững và đảm bảo 3 giá trị cốt lõi Yêu thương - Tôn trọng - Trách nhiệm. 

Với cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học tập và làm việc hạnh phúc, Trường TH-THCS IGC Bến Tre phát triển đội ngũ nhân sự yêu ngành - giỏi nghề, năng động - sáng tạo với nền tảng chuyên môn vững và đảm bảo 3 giá trị cốt lõi Yêu thương - Tôn trọng - Trách nhiệm. 

Bên cạnh đội ngũ giáo viên chương trình Việt Nam giỏi chuyên môn, giàu nhiệt huyết, chương trình Quốc tế tại trường IGC Bến Tre với đội giáo viên nước ngoài đến từ các quốc gia nói tiếng Anh, các trình độ chuẩn Sư phạm. 

Đội ngũ nhân sự thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, ứng dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại qua các chương trình đào tạo với các chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước. 

chevron_left
chevron_right
chevron_left
chevron_right