Quy trình tuyển sinh

1/ Nộp hồ sơ đăng ký
1/ Nộp hồ sơ đăng ký
2/ Đánh giá đầu vào
2/ Đánh giá đầu vào
3/ Theo dõi danh sách trúng tuyển
3/ Theo dõi danh sách trúng tuyển
4/ Đóng phí và hoàn tất hồ sơ nhập học
4/ Đóng phí và hoàn tất hồ sơ nhập học
5/ Nhập học, nhận lớp
5/ Nhập học, nhận lớp