Thành tích

Giải thưởng tại Cuộc thi Toán quốc tế Kangaroo 2023

2

Giải thưởng tại Cuộc thi Toán quốc tế Kangaroo 2023
  • Lê Cao Minh Vĩ - Huy chương Bạc
  • Nguyễn Tường Lâm - Huy chương Đồng
Giải thưởng tại Cuộc thi Toán quốc tế Hoa Kỳ (AMO) Việt Nam 2022

3

Giải thưởng tại Cuộc thi Toán quốc tế Hoa Kỳ (AMO) Việt Nam 2022
  • Nguyễn Phát - Giải Bạc
  • Bùi Nhựt Trường - Giải Khuyến Khích
  • Nguyễn Duy - Giải Khuyến Khích
Giải thưởng tại Cuộc thi Thuyết trình Leader in Me

1

Giải thưởng tại Cuộc thi Thuyết trình Leader in Me
  • Nguyễn Thị Lam Ngọc - Đạt giải Dự án Triển vọng Vòng thi Quốc gia 2023 - Hạng mục Cá nhân
Giải thưởng tại Cuộc thi Master English 2022 - 2023 - IGC School Talented Storrytellers

2

Giải thưởng tại Cuộc thi Master English 2022 - 2023 - IGC School Talented Storrytellers
  • Trần Ngọc Đan Vy - Tiết mục Kể chuyện xuất sắc nhất & Tiết mục Kể chuyện sáng tạo nhất
  • Phạm Hải Đăng - Giải Triển vọng
Giải thưởng tại Cuộc thi Master English - Little Storytellers

2

Giải thưởng tại Cuộc thi Master English - Little Storytellers
  • Đỗ Ngân Trà - Giải Khuyến Khích
  • Trần Bảo Khang - Giải Khuyến Khích